NEWS ARCHIVES | ROQUE Eye Clinic | Manila, Philippines

News Archives

NEWS ARCHIVES contain blog posts related to our staff, doctors, equipment, clinic, patient-related activities, and latest eye-related innovations.

May 13, 2021

Sagot sa mga katanungan ukol sa COVID-19 Vaccine para sa mga pasyenteng may uveitis

Sampung Filipino Infographics tungkol sa "Sagot sa mga katanungan ukol sa COVID-19 Vaccine para sa mga pasyenteng may uveitis" mula sa POIS at PAO, Manila, Philippines.